Médiaelemzés


mediakepMédiaelemzés és kommunikációs tanácsadás

A médiaelemzés lehetővé teszi, hogy a megrendelő átfogó képet kapjon egy adott időszak médiaképéről. Áttekinthetővé teszi a megjelent tartalmakat és mérhetővé teszi a kommunikáció sikerességét. A statisztikai adatok segítségével összehasonlíthatóvá válik a kommunikáció mind a versenytársakkal, mind a korábbi időszakok adataival, valamint megmutatja, hogy milyen hiányosságok voltak abban. A médiaelemzés feltárja azt is, hogy milyen kritikákkal találkozhatott legnagyobb arányban a médiafogyasztó, mely érvek uralták a napirendet, így a megrendelő felkészülhet a megfelelő válaszokra.

Az elemzés segítségével a kommunikáció tervezhetővé válik és az objektív visszacsatolás révén a célok és eredmények meghatározása mérhető adatok tükrében történhet. Korunk információs tengerében a professzionális kommunikáció nélkülözhetetlen kelléke a médiaelemzés, hisz ennek hiánya eseti és benyomásokon alapuló döntésekhez vezet.

kommunikacio

Az elemzés tartalma

Az elemzés egy előre egyeztetett módszertan alapján készül. Tartalmazza a médiakép szöveges értelmezését, az adatok ábrázolását diagramokon és grafikonokon, valamint a részletes adatokat táblázatok segítségével. Az elemző bemutatja a tárgyidőszak médiaképét, megmutatja a trendszerű változásokat és összehasonlításokat is végezhet a versenytársak médiaképével.

Módszertan

Az első lépés a minta meghatározása, tehát annak eldöntése, hogy milyen cikkek és híranyagok kerüljenek az elemzésbe. A vizsgált minta kiterjedhet minden, a megrendelő által meghatározott témájú híradásra a nyomtatott és online sajtóban, valamint a rádió- és televízióadásokban, valamint igény esetén lehetőséget biztosítunk a social media (Facebook, Twitter, blogok) figyelésére és elemzésére is. A tárgyidőszak hossza szabadon meghatározható, így van lehetőség heti, havi, negyedéves, féléves és éves elemzés készítésére vagy eseti jelleggel egy-egy kampány értékelésére is.

A minta meghatározása után kezdődik az értékelés. Elemzési egységünk a média-megjelenés, melyeket különböző – a megrendelővel egyeztetett – szempontok alapján értékelünk és súlyozunk. Meghatározható például a megjelenések polaritása, napirendi súlya, tartalmi elemzése, valamint lehetőséget biztosítunk reklámegyenértékek és elérési adatok beépítésére is.

Büszkék vagyunk arra, hogy a legtöbb versenytárssal ellenétben teljesen egyedi módszerekkel dolgozunk, melynek alapja egy rendszeresen elkészített nagymintás médiafogyasztás kutatás.

Kommunikációs tanácsadás

A médiaelemzés célja, hogy a múltat értékelje és a kommunikációt mérhetővé tegye. Önmagában az elemzéstől nem feltétlenül javul azonnal a médiakép. Cégünk rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával ahhoz, hogy kommunikációs tanácsadást biztosítson az elemzések és az általunk birtokolt szellemi tőke alapján.

A kommunikációs tanácsadás segít a médiakép javításán, ajánlásokat fogalmaz meg a szélesebb társadalmi ismertség eléréséhez és az átfogó imázsépítéshez.

Valljuk, hogy a tanácsadás alapja a személyes kapcsolat és a bizalom, így személyes találkozók és megbeszélések után teljes ajánláscsomagot küldhetünk, részletes kommunikációs stratégiát dolgozhatunk ki Önöknek.

A médiaelemzésről és kommunikációs tanácsokról itt olvashatja el prezentációnkat!

Vissza