Wiki


média-megjelenés: Az elemzés alapegysége a média-megjelenés, melyet különböző szempontok alapján értékelünk és súlyozunk. Egy média-megjelenést képez például egy online, vagy egy nyomtatott cikk, egy rádióban vagy tévében elhangzó híradás, vagy egy háttérbeszélgetés.

kommunikációs tevékenység: A megrendelő média-megjelenéseit vizsgálja a hír eredete szempontjából. Kezdeményező kommunikáció esetén önálló bejelentésről beszélhetünk, reagálás esetén a megrendelő egy külső kommunikációs aktor üzenetére válaszol vagy interjút ad, míg semleges kommunikáció esetén csak a megjelenés tárgya, így nem alakítja azt.

aktív kommunikáció által generált megjelenések: Aktív kommunikációról beszélhetünk, ha a megrendelő cselekvése generálja a megjelenést kezdeményezőként vagy reagálóként.

polaritás: A média-megjelenés valószínűsíthető hatása a megrendelő társadalmi megítélésére. Pozitív értékelés esetén a megjelenés várhatóan kedvező irányba befolyásolja a médiafogyasztók véleményét, negatív esetén ezzel ellentétes hatást vált ki, míg semleges értékelés esetén nem befolyásolja azt.

print AVE-érték: A nyomtatott sajtóban megjelent cikk terjedelme és adott újság hirdetési áraiból számított reklámegyenérték forintban kifejezve. Megmutatja, hogy mennyibe került volna a pozitív hírt fizetett hirdetésként feladni listaáron számolva. Számítását csak aktívan kommunikált, pozitív polaritású hírek esetén érdemes elvégezni.

print terjesztési adat: Nyomtatott sajtótermékek esetén megmutatja, hogy adott újságot átlagosan hány példányban terjesztenek. Elemzéseinkben az összes terjesztett példányszám adatot használjuk.

honlap látogatottsága: Megmutatja, hogy egy honlapot átlagosan hányszor használtak naponta a tárgyidőszakban.

hírfigyelés: Cégünk hírfigyelő csoportjának célja, hogy minden munkanap reggelére a Megrendelő által megjelölt témakörök fontos híreiből, sajtóértesülésekből tömör, lényegre törő, teljes körű áttekintést nyújtson. Mivel a hírfigyelés végterméke, a hírösszefoglaló feldolgozza az összes, a Megrendelő szempontjából lényeges belföldi médiaforrást, olvasói számára csökkenti az információszerzésre fordított időt.

hírösszefoglaló: Naponta megjelenő, rövid terjedelmű (minimum 3, maximum 10 oldal) termékünk, amely a Megrendelő szempontjából releváns híreket nem egyenként foglalja össze, hanem a kapcsolódó híreket egy-egy hírösszefoglalóban egyesíti. Így az olvasó általában egy-egy témáról több értesülést, véleményt, új információt is egyszerre olvashat. A hírösszefoglaló állandó és időszaki fejezetekre tagolódik, amelyekbe témájuk alapján kerülnek az egyes hírösszefoglalások. A termékbe csak a hírérték szempontjából fontos információk kerülnek, értelmezési keret, értékítéletek nélkül.

hírérték: Lutz Erbring (1989) szerint az alábbi szempontok valamelyikének teljesülése alapján állapítható meg egy hír hírértéke tartalmi szempontból:

• az események aktualitása és meglepő ereje;

• a már bevett tematikai kereten belüli könnyű elhelyezhetőségük;

• az eseményben részt vevők ismertsége és befolyása (például kormányfő, miniszterek);

• az esemény által okozott konfliktus, kár vagy normasértés (magas) foka;

• geográfiai és kulturális közelségük (például határon túli magyarok).