Szabad sajtó: kormánykritikusabb híradók

A Médianéző 2017-ben hat csatorna, az RTL Klub, a TV2, az M1, az ATV, a HírTV és az Echo TV legnézettebb esti híradóit elemezte kvantitatív és kvalitatív módszerrel. Ez összesen 2190 híradót és 1519 óra 26 perc 15 másodpercnyi műsoridőt jelent.

A vizsgált hírműsorok a tavalyi évben összesen 51057 tudósítást sugároztak, amely nagyságrendileg megegyezik az előző év hírmennyiségével.

legkevesebb politikai hírt – arányaiban és nominálisan is – a két nagy kereskedelmi csatorna közölte, míg a hírcsatornák – értelemszerűen – többségében politikai vagy politikához köthető tudósításokat jelentettek meg. A magyar vonatkozású politikai híreket a pártpolitikai tudósítások dominálták, számuk – a választásokhoz közeledve – lényegesen megnőtt 2017-re az előző évhez képest.

A híradókban az első 10 legtöbbet megszólaló politikus között a kormány és valamennyi parlamenti frakcióval rendelkező párt egyaránt képviselteti magát, a legtöbb megszólalás Orbán Viktorhoz köthető.

A kormány, a kormánypártok és az ellenzéki pártok megjelenéseinek arányát három modellben (az ún. francia-modell-szerinti 1/3-1/3-1/3-os szabály, a parlamenti mandátumaik arányaihoz, valamint a közvélemény-kutatásokban mért erőviszonyokhoz viszonyítva) is vizsgálva azonos az eredmény: az ellenzéki pártok összevonva és egyesével is felülreprezentáltak a vizsgált hírműsorokban.

A kormány szempontjából vizsgálva a hírek tartalmát megállapítható, hogy bár jelentős a kormány szempontjából semleges tudósítások aránya, mégis a vizsgált médiumok hírműsorai összességében több nézőhöz, lényegesen nagyobb mennyiségben és nagyobb terjedelemben juttattak el kormánykritikus híreket, mint a kormány szempontjából kedvező tudósításokat. Sőt, az előző évhez képest 2017-ben még jelentősen nőtt is a kabinet szempontjából negatív hírek aránya.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált meghatározó csatornák hírműsorainak tartalma Magyarországon erősen plurális médiarendszer és szabad, sőt erősen kormánykritikus sajtó létét bizonyítja.

A teljes elemzés innen tölthető le.